Schrijfvaardigheid in de digitale lift

TiO-Schrijft is een schrijfprogramma dat uniek is op de markt. Het geeft leerlingen de mogelijkheid om uitstekend te leren schrijven, zonder de docent extra te belasten. Het programma wordt inmiddels op meer dan 100 scholen en afdelingen gebruikt, variërend van het Basisonderwijs tot aan het HBO.

Leerlingen schrijven zelfstandig ca 35 teksten per jaar, waarbij het programma feed-forward geeft tijdens het schrijven. TiO zorgt voor een brede taalontwikkeling, waarin alle aspecten van geschreven taal geïntegreerd aan de orde komen.

De tijd dat we vooral moesten geloven in de effectiviteit van TiO begint achter ons te raken. Het promotieonderzoek van T. Pullens naar het effect van TiO en de bekroning met de hoogste internationale Comenius Award tonen objectief aan, dat scholen met TiO een kwaliteitsimpuls binnenhalen.