Het ontwikkelen van taalvaardigheden via interactie met een rijke leeromgeving.
  • Bestendig leereffect
  • Zelfdifferentiatie door de leerling
  • Modificatie van het programma door de leraar
  • Transfer van leerervaringen
  • Breed inzetbaar thuis en op school

Omslag in denken

Schrijfvaardigheid berust niet op kennisoverdracht, maar op de interactie tussen de leerling en een didactisch verrijkte leeromgeving. Leerlingen werken jarenlang elke week zelfstandig aan hun schrijfvaardigheid, zónder hun docent over te belasten

Leren, niet memoriseren

Leerlingen schrijven zelfstandig ca 35 teksten per jaar, waarbij het programma feed-forward geeft tijdens het schrijven. TiO zorgt voor een brede taalontwikkeling, waarin alle aspecten van geschreven taal geïntegreerd aan de orde komen.

Klaar voor morgen

Het promotieonderzoek van T. Pullens en de bekroning met de internationale Comenius Award in Berlijn tonen objectief aan, dat scholen met TiO een kwaliteitsimpuls in huis halen. Taaldocenten van de Kerngroep Schrijven32 gaan nog een stapje verder.